Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta remonttiin

Helsingin yliopiston kiinteistöpäällikkö Ari Nisosen kertoo KOKO3:n ja Helsingin yliopiston välisestä yhteistyöstä näin:
”Helsingin yliopistolla toimitiloja kehitetään tiiviissä yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa. Viime vuosina yliopisto on panostanut vahvasti työ- ja oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin, ja tässä työssä yhteistyökumppanillamme KOKO3:lla on ollut keskeinen rooli. KOKO3:n monipuolinen osaaminen ja asiantuntevan henkilöstön paneutuminen näihin hankkeisiin on otettu yliopistolaisten keskuudessa vastaan erittäin positiivisesti. Kehittämishankkeiden osallistavat prosessit ovat olleet mukaansa tempaavia ja ne ovat tuottaneet havainnollisia suunnitelmia, joihin käyttäjäryhmät ovat voineet sitoutua, ja joita on aidosti voitu käyttää myös rakennushankkeiden suunnittelun ohjaamiseen”, Nisonen summaa.

”Engelin 1800-luvun arkkitehtuuri on henkeäsalpaavaa. Mutta todellinen haaste on ollut se, miten vanhat arvorakennukset voivat tukea modernia yliopistoa ja sen toimintaa: sekä akateemista työtä että oppimista, kertoo KOKO3:n johtava työympäristöasiantuntija Aino Brandt. ”Tilaan tullaan lisäämään kohtaamisen tiloja kuten kirjasto, työn olohuoneita ja työkahvila. Tällaisia tiloja ei 1800-luvun arkkitehtuuri pitänyt sisällään”, jatkaa hankkeen sisustusarkkitehtuuria vetävä Maria Riekkinen”. Kohteen korjausratkaisuissa huomioidaan vastuulliset korjausratkaisut rakennuksen koko elinkaarta ja hiilijalanjälkeä ajatellen. Sisustussuunnittelussa huomioidaan lisäksi kiertotalous.