Suunnittelemme toimitiloja, jotka varsinkin nyt saavat ihmiset palaamaan toimistoille. Ravintoloita, jotka ovat kaupallisia menestyksiä. Hotelleja, jotka ovat matkansa arvoisia. KOKO3 palvelee kokonaisvaltaisesti – rohkeasti, vastuullisesti, luovasti.

Suunnittelumme yhdistää asiakasymmärryksen sekä tilojen ja tunnelmien asiantuntijuuden. Autamme kaikenkokoisissa hankkeissa kohdentamaan investoinnit tavoitteiden kannalta oikein.

Asiakkaitamme ovat yritykset, hotelli- ja ravintola-alan operaattorit, kiinteistönomistajat ja -kehittäjät, julkinen taho, kaupalliset toimijat sekä kulttuuriala kuten museot, säätiöt, yliopistot, korkeakoulut ja oppilaitokset.

Yli 25 vuoden kokemus on koulinut meistä tilojen kehittämisen johtavia asiantuntijoita. Ammennamme edelleen ihmisistä, luovasta anarkiasta ja ennakkoluulottomuudesta.

Sisustussuunnittelu

Vietämme huomattavan osan ajastamme sisätiloissa. Onnistunut tila tuo ihmiset yhteen. Siksi sisustussuunnittelulla on merkitystä.

Sosiaalisuus, toiminnallisuus ja tiloissa viihtyminen ovat sisustussuunnittelumme ydintä. Kaupallisella sektorilla asiakaskokemus ohjaa työtämme. Näemme uniikkien sisustuksien ja kaupallisten menestysten välisen yhteyden. Suunnittelemme mm. työympäristöjä, hotelleja, ravintoloita, oppimisympäristöjä, asiakaspalvelutiloja, museoita, myymälöitä sekä kauppakeskuksia.

Kestävä rakentaminen on KOKO3:n DNA:ssa. Olemme Design Declares perustajajäseniä Suomessa, ja sitoutuneet tavoitteisiin, jotka tähtäävät tilasuunnittelun ympäristökuorman vähentämiseen.

Sisustussuunnittelusta kilpailutua ja työhyvinvointia

Räätälöity asiakaspalvelu
Tiimivis asiakasyhteistyö ja tilojen kehittäminen yhdessä asiakkaidemme kanssa ja ovat saumaton osa KOKO3:n sisustussuunnittelua. Tiimissämme on erittäin kokeneita projektijohtajia ja kokeneita sisustusarkkitehteja sekä nuoria lahjakkuuksia. Tällä tiimillä pystymme takaamaan sisustussuunnittelun huippupalvelua.

3D apuna suunnittelussa
Työskentelemme tietomalliympäristössä. Mallia hyödynnetään suunnittelussa, asiakaskommunikoinnissa, määrien ja kustannusten hallinnassa sekä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Jos haluat kokea tilasi ennen rakentamista, voimme järjestää VR-kierroksen.

Sisustussuunnittelun ajankohtaiset teemat
Hybridityö muutti arkemme. Ihmiset palaavat toimistoille, jos siellä on sekä hybridityön käytäntö että viihtyvyystekijät reilassa. Hotelli- ja ravintolasektorilla asiakkaat odottavat moniaistillisuutta. Olemme Design Declares perustajajäseniä Suomessa. Kannamme seinien sisällä vastuun siitä, että asiakkaidemme tilat ovat upeita, toimivia – ja kestäviä.

Konseptisuunnittelu
Sisustuskonsepti
Toiminnallinen suunnittelu
Visuaalinen ilme
Tilan tarina

3D-suunnittelu
Suunnittelumalli
Visualisoinnit
Markkinointivisualisoinnit
VR-kierrokset

Urakkasuunnittelu
Layout-suunnittelu
Kiinto- ja irtokalustesuunnittelu
Väri- ja materiaalisuunnittelu
Akustiikka- ja valaistussuunnittelu

Yhteiskehittäminen
Tarvekartoitus ja analyysi
Vuorovaikutuskyselyt
Työympäristöhaastattelut
Vuorovaikutteiset työpajat
Viestinnän tuki & infot

Projektijohto
Sisustussuunnittelun johto
Projektikommunikointi
Budjetointi
Hankinnan tuki
Rakentamisen valvonta

Lue lisää sisustussuunnittelun referensseistä

Työympäristöt ja oppiminen

Toimitilasuunnitteluun erikoistunut tiimimme löytää ratkaisut hybridityön haasteisiin. Erityisesti nyt kannattaa satsata vuorovaikutuksen tukemiseen, työtilojen muuntojoustoon sekä tiloissa viihtymiseen. Vai miksi itse tulisit toimistolle? Suunnittelemamme ratkaisut tuovat ihmiset yhteen.

Työtilojen suunnittelu etenee vuorovaikutteisesti, askel askeleelta. Sosiaalinen ja kokenut tiimimme tuottaa suunnittelun lisäksi muutosjohtoa tukevat työpajat, info-tilaisuudet sekä haastattelut.

Kehityskohde ei katso kokoa. Se voi olla pientä fixiä tarvitseva toimisto, yrityksen pääkonttori tai koko kiinteistöä koskeva konsepti. Yksityisen sektorin lisäksi kehitämme säätiöiden ja kulttuurialan työtiloja sekä koulujen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppimistiloja. Meihin luottavat mm. Senaatti-kiinteistöt, Ulkoministeriö ja Helsingin yliopisto.

Yhteiskehittämällä parempia työ- ja oppimisympäristöjä

Yhteiskehittäminen
Palvelumuotoilun metodeja hyödyntävä lähestymistapamme tarjoaa työkalut onnistuneeseen lopputulokseen. Haemme ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin mm. työympäristöhaastatteluilla, vuorovaikutteisilla työpajoilla, toiminnallisilla tilakaavioilla, 3D-visualisoinneilla sekä avoimella viestinnällä. Prosessimme kattaa tilojen kehityskaaren aina tarvekartoituksesta valmiisiin tiloihin saakka. Tuemme muutoshankkeen projektinjohtoa ja viestintää läpi koko hankkeen.

Räätälöity prosessi ja työkalut – kysy näistä lisää
Meillä on erittäin paljon kokemusta laajojen ja monimutkaisten kehityshankkeiden onnistuneesta läpiviennistä. Kerromme kehittämästämme prosessista, työkaluista sekä onnistumisista mielellämme lisää. Pulmat on tehty ratkottaviksi!

Ajankohtaisia teemoja
Toimitilasuunnittelussa ratkomme hybridityöhön, työtilojen yhteiskäyttöisyyteen, viihtyyteen, turvallisuuteen ja kestävään rakentamiseen liittyviä teemoja. Oppimisympäristöissä ajankohtaista ovat tilojen monikäyttöisyys ja yhteiskäyttö. Uusia oppimistilaratkaisuja haetaan pedagogisista näkökulmista, joissa huomioidaan sekä kokemuspohjainen oppiminen että opettajien ja oppilaiden roolit.

Ratkaisukeskeinen prosessi
Muutosprosessin johto
Johdon sparraustyöpajat
Ohjausryhmätyöskentely
Muutoksen ja viestinnän tuki
Ratkaisuvaihtoehtojen laadinta

Yhteiskehittäminen
Käyttäjäkyselyt
Työympäristöhaastattelut
Vuorovaikutteiset työpajat
Palaute- ja kehitystyöpajat
Vuorovaikutteiset ekskursiot

Viestinnän tuki
Avoimet info-tilaisuudet
Graafiset tila- ja toimintakaaviot
3D-visualisoinnit
VR-kierrokset

Toiminnallinen kehittäminen
Tarvekartoitus
Toiminnalliset analyysit
Test-fit layoutit
Tilaohjelma

Konseptisuunnittelu
Työympäristökonsepti
Oppimisympäristökonsepti
Visuaalinen ilme

Lue lisää työ- ja oppimisympäristökehittämisen referensseistä

Graafinen muotoilu tilassa

Tilan ja graafisten elementtien saumaton yhteistyö luo eheän ja yksilöllisen kokemuksen tilaan kuin tilaan. Tästä syystä olemme yhdistäneet graafisen muotoilun ja tilasuunnittelun kokonaisuudeksi, joka tuottaa yksilöllisiä ratkaisuja mm. hotelleihin ja toimistoihin. Suunnittelemme kuosit, kuviot, opasteet, ja muut visuaaliset elementit. Autamme saamaan viestin perille niin, että se huomataan ja muistetaan.

Yhdistämme graafisen suunnittelun osaamisemme kiintokalustesuunnitteluun tai esimerkisi tilan lasiseinien teippauksiin. Hotelleihin teemme yksilöllisiä kuoseja, jotka voivat todentua monissa erilaisissa pinnoissa, tekstiileissä ja kalusteissa. Kaikki tämä luo yksilöllisyyttä ja on saumaton osa KOKO3:n sisustussuunnittelua.



Graafinen muotoilu tilassa

Tiloja joissa visuaaliset viestit ovat osa kokonaisuutta
Olemme asiantuntijoita niin tiloissa kuin pinnoissa. Graafisten elementtien rooli tiloissa voi olla tiloja tukeva, tiloja opastava tai tiloja inspiroiva. Kirkastamme vahvalla ammattitaidolla olemassa olevan brändisi – tai luomme liiketoiminnallesi uuden.

Opastesuunnittelu ja kuosit
Palvelumme kattaa identiteettisuunnittelun lisäksi mm. opastesuunnittelun, kuosi- ja kuviosuunnittelun, graafiset ohjeistot, markkinointimateriaalit- ja taitot sekä tuotannon suunnittelun ja valvonnan. Autamme myös laajasti Art Director palveluissa, joihin lukeutuvat kuvaussuunnittelu, kuvausjärjestelyt sekä stailaus.

Kaksiulotteista syvyyttä
Suunnittelemme syvällisesti ja strategisesti: suunnittelumme keskiössä on aina erottuva tarinallisuus ja sen esiin tuominen moniulotteisin keinoin. Graafiset elementit ovat merkittävässä roolissa tiloissa, joilla viestitään ja vahvistetaan brändimielikuvaa.

Identiteetit
Logo
Typografia
Ilme-elementit
Kuvakonseptointi
Graafiset ohjeistot
Pakkaukset

Opasteet
Opastesuunnittelu
Piktogrammit
Opasteohjeistot
3D-suunnittelu

Kohdebrändäys
Markkinointimateriaalit
Verkkosivustot
Identiteettisuunnittelu
Kuvio- ja kuosisuunnittelu

Tarinankerronta
Nimi
Slogan
Tarina
Tone of voice

Tuotantotyöt
Tuotannon suunnittelu
Tuotannon valvonta
Kuvaussuunnittelu

Case esimerkkejä graafisen muotoilun palvelusta

Palvelumuotoilu

Asiakaskokemuksen suunnittelu lähtee ihmisestä. Autamme yrityksiä kehittämään asiakaskokemusta tilojen kautta. Keskitymme siihen, miten ihminen tilassa toimii, miten hän tilan kokee, miksi hän tilaan palaa. Lähestymistavassamme yhdistyvät asiakasymmärrys, kokemuksellisuus sekä analyyttinen tutkimus.

Luomme asiakastilojen, kuten kauppakeskusten, hotellien, ravintoloiden sekä myymälöiden myynnin kasvuun tähtäävää kilpailuetua. Hyödynnämme suunnittelussa 3D- ja VR-työkaluja.

Prosessin lopputuotoksena on tila tai paikka, jonka haluaa merkitä suosikikseen ja suositella muillekin.

Palvelumuotoilun prosessi

Strategista kilpailuetua
Palvelumuotoilulliset menetelmämme huomioivat yksilölliset asiakastarpeet palvelupolkuja suunniteltaessa. Tiedämme, mitkä tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen ja millä keinoilla erotutaan kilpailijoista.

Palvelumuotoilulliset menetelmät
Tarjoamme asiakastutkimusta, asiakasprofilointia, innovointiin tähtääviä työpajoja sekä visuaalisuuteen painottuvaa trendi- ja markkina-analyysiä. Työkaluina käytössämme ovat haastattelut, kyselyt, workshopit, analyysit, 3D -mallit sekä VR (Virtual Reality). Tästä kaikesta meillä on pitkäaikaista ja laaja-alaista kokemusta.

Fyysinen ja digitaalinen asiakaskokemus
Digitaalisen ajan tilallinen asiakaskokemus on muutakin kuin käsinkosketeltavaa materiaa. Teemme tällä saralla yhteistyötä digitaalisten palveluntarjoajien kanssa.

Liiketoiminnan tavoitteet
Visiotyöpajat
Johdon työpajat
Johdon haastattelut

Asiakas- ja toimialaymmärrys
Benchmarking
Asiakasprofilointi
Käyttäjä, asiakas- ja sidosryhmähaastattelut
Kohdennetut työpajat

Visuaaliset työkalut
Suunnittelumalli
Visualisoinnit
Markkinointivisualisoinnit
VR-kierrokset

Asiakaspalvelutilojen konseptointi
Tilallinen palvelupolku
Tilojen visuaalinen ilme
Tilojen tarinallisuus
Tilojen kokemuksellisuus

Toiminnalliset ratkaisut
Skaalattavat konseptit
Pilottitilat
Kohdesuunnittelu

Arkkitehtisuunnittelu

Usein sisustussuunnittelu vaatii myös arkkitehtisuunnittelua. Saat meiltä arkkitehtisuunnittelun saman katon alta, jolloin kommunikointi helpottuu ja mahdollinen tehtävien päällekkäisyys minimoituu.

Saneeraus- ja muutosprojekteissa toimimme usein hankkeen pääsuunnittelijana ja arkkitehtina. Muutoshankkeiden läpiviemisen mahdollistaa meidän laaja rakennusprosessien tietämys. Meillä on vankkaa kokemusta rakennushistoriallisesti vaativien peruskorjauskohteiden pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

KOKO3:n arkkitehtisuunnittelu rakentuu suunnittelutehtävien lisäksi pitkälti yhteistyölle viranomaisten, suojelutahojen, rakennuttajien, urakoitsijoiden ja teknisten suunnittelijoiden kanssa. Hoidamme pääsuunnittelijan roolissa tämän sekä kaikki hankkeisiin liittyvät lupaprosessit.

Arkkitehtisuunnittelun prosessi

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Arkkitehti- ja pääsuunnittelun palvelut tukevat sisustussuunnitteluamme. Johdamme pääsuunnittelijana suunnitteluryhmää, vastaamme suunnitelmien yhteensovittamisesta, koordinoinnista sekä lupaprosesseista.

3D apuna suunnittelussa
Työskentelemme 3D-ympäristössä. Mallia hyödynnetään suunnittelussa, asiakaskommunikoinnissa, määrien ja kustannusten hallinnassa sekä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Jos haluat kokea tilasi ennen rakentamista, voimme järjestää VR-kierroksen.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneinamme toimii erittäin laaja verkosto rakennusalan kokeneita ammattilaisia. Näitä ovat mm. rakennuttajakonsultit, tekniset suunnittelijat sekä urakoitsijat.

Konseptisuunnittelu
Käyttötarkoituksen muutokset
Tarvekartoitukset ja analyysit
Toiminnalliset konseptit
Kiinteistökonseptit
Tilaohjelmat

Pääsuunnittelu
Suunnittelun johto
Suunnittelun koordinointi
Suunnittelun yhteensovitus
Lupaprosessit
Viranomaisyhteistyö

Arkkitehtisuunnittelu
Muutossuunnittelu
Korjausrakentaminen
Suojelutahoselvitykset
Viranomaisyhteistyö

3D-suunnittelu
Suunnittelumalli
Visualisoinnit
Markkinointivisualisoinnit
VR-kierrokset

Tuotemuotoilu

Ainutlaatuiset elementit – kuten valaisimet, yksityiskohdat ja kalusteet – täydentävät ainutlaatuiset tilat. Kiinto- ja erikoiskalusteet ovat merkittävä lisäarvo sisustussuunnitteluhankkeissa. Kiintokalusteiden suunnittelulla saadaan aikaiseksi räätälöityjä ratkaisuja, jotka tekevät tilasta omaperäisen ja täydellisesti tarpeita vastaavan.

Suunnittelemme mm. ravintoloiden kustomoituja kalusteita, hotellihuoneiden kiintokalusteita, neuvottelutilojen AV-kalusteita sekä kaikenlaisia muita kalusteita, joilla tuetaan toiminnallisuutta ja tilojen identiteettiä

Räätälöimme kalusteita lähes jokaiseen hankkeeseen ja löydämme niille hankkeen kannalta parhaat toteuttajat. Suunnittelemme myös kuluttajatuotteita. Tästä esimerkkinä Matri by Fennobedin Lempi -tuoteperhe.

Hotellien kalusteet – ja muutakin

Kohteeseen suunnitellut kalusteet
Kiinto- ja erikoiskalusteita ovat esimerkiksi vastaanottotiskit, ravintolapenkit, auditoriokalusteet, myymälähyllyt tai hotellihuoneiden kalustekokonaisuudet. Laadimme yksityiskohtaiset tuotantokuvat erikoiskalusteista, jotka huomioivat käytännön, budjetin ja tuotannon vaateet.

Löydämme tekijät tuotteille
Laajaan tekijäverkostoomme kuuluu hienopuuseppiä, puuseppiä, tuotantoinsinöörejä, metalliseppiä, verhoilijoita, lasinpuhaltajia, entisöijiä sekä käsityöläisiä. Laaja tekijäverkostomme takaa sen, että pystymme tarjoamaan asiakkaille yksilöllisiä ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan.

Ainoa laatuaan
Suunnittelemamme kiintokalusteet ovat aina kyseiseen kohteeseen räätälöityjä ja mitoitettuja.

Tehdäänkö jotain yhdessä?
Tiloja, jotka tuntuvat – kokemuksia, jotka näkyvät. Rohkeasti ja luovasti.