Svenska Litteratursällskapet

Kirjallinen kulttuuriperintö näkyväksi

Asiakas

Svenska litteratursällskapet i Finland

Tiedot

2013
1260 m²

Mitä teimme

Pääsuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Kalustesuunnittelu
Yhteiskehittäminen
Graafinen muotoilu

Sijainti

Helsinki

Suomenruotsalaista kulttuuriperintöä vaaliva Svenska litteratursällskapet i Finland muutti toimintaansa. Ympäri Kruunuhakaa sijoittuneet yksiköt keskitettiin muutoksen myötä kahteen rakennukseen, joista toinen on 1950-luvulla rakennettu talo Helsingin Kruununhaassa.

Jo vuonna 1885 perustetun tieteellisen seuran työtilan oli määrä olla vuorovaikutusta ja akateemista tutkijatyötä mahdollistava kohtaamispaikka. Johdon visiota, työntekijöiden toiveita ja tarpeita herkällä korvalla kuunnellen Snellmanninkadulle syntyi estetiikaltaan modernin ja perinteisen yhdistelmä ja SLS:n identiteettiä vahvistava tila: raikas kokonaisuus, joka viestii tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Valo virtaa läpi ilmavien hyllyjen ja tiloja jakavien lasiseinien – aivan kuten täällä virtaavat tieto, perinne ja uudet tuuletkin. 

Tuimme tutkijayhteisöä ja toimme kirjallisen kulttuuriperinnön näkyväksi.

SLS muutti toimintansa. Muutoksen myötä toiminnot sijoitettiin kahteen SLS:n omistamaan kiinteistöön Helsingin Kruununhaassa – Snellmanninkadulle ja Ritarikadulle.

Tunnistatko kirjailijan? SLS:n kirjallisuusarkiston alkuperäisiä kirjallisuussitaatteja käytettiin lasiseinäteippauksissa.