Posti Next

Modernin työskentelyn malli

Asiakas

Posti Next

Tiedot

2019

Mitä teimme

Sisustussuunnittelu
Kalustesuunnittelu
Tilabrändäys
Yhteiskehittäminen

Sijainti

Helsinki

Postin alabrändi Posti Next katsoo visusti horisonttiin kehittäen Postille tulevaisuuden digitaalisia työkaluja ja toimintoja asiakaspalvelun tueksi. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa suunnitellusta kokonaisuudesta haluttiin monitilaympäristö, joka istuu nykyaikaiseen työskentelykulttuuriin ja palvelee uuden sukupolven diginatiiveja työntekijöitä. Kokonaisuudessa on tarjolla paljon avointa tilaa, mutta myös työrauhan takaavia soppeja ja joustavasti muunneltavia elementtejä vastaamaan erikokoisten tiimien tarpeisiin. Keskeisessä roolissa on tapahtumatori, jossa työntekijät voivat kohdata toisensa aamukahveilla ja viikkopalavereissa. Johtoporras sijoittuu tiloissa matalan hierarkian mallia mukaillen koko työyhteisön helposti saavutettavaksi. Täällä räätälöidään tulevaisuutta.

Työtiloissa konkretisoituu modernin työskentelyn malli, jossa jakaminen ja vuorovaikutteisuus on toiminnan keskiössä.

Työkulttuurimuutos Postin sisällä

Postin sisällä toimiva yksikkö, Next, kehittää digityökaluja ja -palveluita. Henkilökunta koostuu pääosin nuorista digiosaajista ja koodareista. Tavoite oli toteuttaa Posti Nextille toimintoja ja työkulttuuria tukevat työtilat, jotka vastaavat muuttu­viin tiimikokoihin ja ketterän digiyksikön tilallisiin tarpeisiin.

Yhteiskehittäminen
Ketterä ja uusi tapa tehdä
Matala kynnys
Tapahtumatori
Tiedon jakaminen

Yhteiskehittäminen

Vedimme käyttäjälähtöistä suunnittelua yhdessä Posti Next brändiä kirkastaneen Motley Design Agencyn kanssa. Ennen muutosta Posti Next yksikkö sijaitsi tiloissa, jotka olivat joustamattomat ja tilajako jäykkä. Tähän muutokseen lähdettiin hakemaan ratkaisuja yhteiskehittämällä.

Ketterä ja uusi tapa tehdä töitä

Nextissä tehdään paljon kehitystyötä tiimeissä. Työtä halutaan jakaa paitsi Posti Nextin ja yhteistyökumppaneiden välillä myös Posti Nextin ja Postin välillä. Tähän jakamisen kulttuuria tukemaan kehitettiin tapahtumatori.

Matala kynnys

Työpisteitä on sekä nimettyjä tiimeille että flexipisteitä, joka toimi Posti Nextin sisäisesti nimikkeellä ”komentokeskus”. Täällä ”komentokeskus” -alueella jokaisella on mahdollisuus tavata matalan kynnyksen periaatteella sekä managereita että tiimivetäjiä.

Uusi tapahtuma-tori

Tapahtumatori on tila, jossa Posti Next jakaa työtään. Tilassa on porrasmainen kaluste, joka toimii laajemmallekin kävijäkunnalle. Tila on auki yhteistyökumppaneille.

Tiedon jakaminen

Posti Nextin työkulttuuri tukee jakamista. Tilaan tuotiin liikuteltavia valkotauluja ja kirjoituspintoja tiimityötä varten. Tilassa on pyörillä liikkuvia näyttöjä sekä digiratkaisuja, jotta jakaminen olisi vaivatonta ja ketterää. Tilan päädyssä sijaitsee ns ”roadmap”- seinä, jossa voidaan jakaa laajempia kehitysnäkymiä.