Metropolia Myllypuron kampus

Asiakas

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tiedot

2018-2020
45 000m²

Mitä teimme

Työ- ja oppimisympäristökehittäminen
Sisustussuunnittelu
Kalustesuunnittelu
Yhteiskehittäminen

Sijainti

Helsinki

Kampus hyvinvoinnin rakentajille

Ammattikorkeakoulu Metropolialle rakennettiin Helsingin Myllypuroon uusi kampus, jonka neljään rakennukseen tehtiin monipuoliset tilat 6000:lle opiskelijalle ja 500:lle henkilökunnan edustajalle. Merkittävä muutto ja toimintojen yhdistäminen vaati työskentelytapojen tarkastelua ja laajaa tarpeiden kartoittamista. Yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa kehitettiin tiloihin uusia malleja opiskelulle ja työskentelylle työpajojen, infotilaisuuksien ja haastatteluiden keinoin.

Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehtien ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy:n suunnittelemiin rakennuksiin luodut modernit ja avoimet ympäristöt kannustavat kohtaamisiin ja yhteisön kehittymiseen. Eri käyttötarkoituksiin valjastettujen luokkahuoneiden lisäksi jokaisessa rakennuksessa on lukuisia oleskelutiloja, jotka palvelevat monenlaista tarvetta tapaamisista ryhmätöihin sekä muunneltavia tiloja, jotka on muokattavissa eri tarpeisiin. Myllypuro on hyvinvoinnin rakentajien kampus, jonka toimintaa tukemaan luotiin parhaat mahdolliset puitteet. 

Myllypuro on hyvinvoinnin rakentajien kampus.

Valossa kylpevä kampus on yksi suuri työnteon ja oppimisen paikka.

Yli kolme vuotta tiivistä yhteiskehittämistä

45 000m2, 6000 opiskelijaa, 500 opettajaa. Työpajoja, haastatteluja, info-tilaisuuksia. Osallistamista, hankintoja, väistötiloja. Neljä uudisrakennusta ja Metropolialle historiallinen muutos. KOKO3:n rooli oli käyttäjien sisustusarkkitehti ja yhteiskehittämisen veturi. Kampuksen uusia ratkaisuja pohdittiin yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan, opettajien, asiantuntijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Ohjausryhmä
Havainnointi – ja kalenteriseuranta
Kyselyt ja käyttäjähaastattelut
Työpajat
Info-tilaisuudet
Mallitilat
Prosessi näkyväksi
Viestinnän tuki & 3D
Hankinnan tuki

Ohjausryhmä

Näin laaja, vuosia kestävä yhteiskehittämisen hanke, vaatii selkärangakseen toimivan ohjausryhmän. Metropolian ohjausryhmä valvoi suunnittelutyön etenemistä käytännön tasolla. Tiivis ja kommunikoiva yhteistyö kampushankkeen ohjausryhmän kanssa on tärkeä tuki suunnittelulle.

Havainnointi ja kalenteriseuranta

Havainnoimme Metropolian tilojen käyttöastetta ja laadimme kalenteriseurannan. Tuloksista koostettiin tilojen käyttöasteraportti, johon nojaten tehtiin päätös työpistekertoimesta. Havainnointi auttoi ymmärtämään myös työtilojen kalustetarpeita.

Kyselyt ja käyttäjähaastattelut

Teemoitetut haastattelut koskivat mm. työtiloja, oppimistiloja tai opetuksen erityisoppimistiloja ja niiden tila- ja kalustetarpeita. Erityisesti SOTE-puolen erityisoppimistilojen suunnittelussa opettajien käytännön tieto opetustilanteista oli arvokasta informaatiota.

Työpajat

Työpajoissa tutustuttiin käytännön tasolla mm. monitilatoimiston kalusteratkaisuihin ja keskusteltiin kalusteiden käytettävyydestä ja ergonomiasta sekä työstettiin tehtävien avulla tilojen käyttöperiaatteita.

Info-tilaisuudet

Pidimme avoimia info-tilaisuuksia Metropolian opiskelijoille, opettajille sekä koko henkilökunnalle. Tilaisuuksien jälkeen järjestetyissä työpajoissa kerättiin käyttäjien kommentteja ja palautetta sisustussuunnitelmista. Tilaisuuksissa näytetty materiaali jaettiin aina Metropolian sisäisessä Intrassa.

Mallitilat

Osa kalusteratkaisuista pilotoitiin kolmelle eri kampukselle. Opettajien kanssa yhdessä ideoidut luokkatyypit olivat Basic, Basic High, Mobiili, Agora, Amfi ja Tatami. Näistä pilotoitiin Agora, jotta ratkaisujen toimivuutta pystyttiin testaamaan käytännön tasolla riittävän aikaisessa vaiheessa. Myös työtilaratkaisuja pilotoitiin.

Prosessi näkyväksi

Pitkän prosessin vaiheet eivät aina heti hahmotu edes ydinryhmälle – saati käyttäjille. Laadimme tästä syystä kaikkien nähtäväksi eri kampuksille fyysisen ”megabannerin”, jossa kerrattiin muutoksen askeleet.

Viestinnän tuki & 3D

Tuimme Metropolian viestintää konseptivaiheessa 3D tilanäkymin, joista jokainen muuttaja pystyi helposti ymmärtämään tulevat tilat. Tämä koettiin todella tärkeäksi osaksi muutosviestinnän kommunikointia.

Hankinnan tuki

Hanke toteutettiin sekä Metropolian olemassa olevien sopimuskumppanien että Hansel -kumppanien kanssa. Kalustamisessa noudatettiin Metropolian johdon kampukselle asettamaa käytettyjen kalusteiden prosentuaalista määrää suhteessa kokonaiskalustemäärään.