Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaara

Modernit oppimistilat luonnon keskellä

Asiakas

Laurea-ammattikorkeakoulu

Tiedot

2021, 2023

Mitä teimme

Sisustussuunnittelu
Kiintokalustesuunnittelu
Yhteiskehittäminen

Sijainti

Espoo

Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampus sijaitsee luonnonkauniilla tontilla Espoon Leppävaarassa. Timo ja Tuomo Suomalaisen suunnitteleman 70-luvun arvorakennuksen suuret ikkunat avaavat komeita näkymiä ympäröivään maisemaan. Vastasimme yhdessä Laurean kehitystiimin kanssa kampuksen oppimistilojen kehitystyöstä. Mukana olivat opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta. Laadimme kehitystyön pohjalta konseptin, jonka avulla muutostöitä lähdettiin toteuttamaan.

Kampuksen kehitys- ja muutostyöt toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on oppimistilojen modernisointi sekä tilojen monipuolisuuden ja muuntojoustavuuden lisääminen. Ensimmäisessä vaiheessa uusittiin 1. ja 2. kerroksen yleisiä opetustiloja sekä joitakin yksittäisiä erityistiloja kuten kiertotaloutta edistävä Living Lab.

Tiloihin luotiin rakennukseen istuva ajaton, luonnon ja rakennuksen sävyihin pohjautuva, väri- ja materiaalimaailma. Irtokalusteet ovat kevyitä ja siirreltäviä, jotta tilat ovat helposti muokattavissa tarpeen mukaan. Kaluste- ja värivalinnoissa on huomioitu kalusteiden yhdisteltävyys ja monikäyttöisyys. Living Lab:in kiinteät kalusteet ja tekstiilit on tehty kierrätysmateriaaleista tuoden esiin tilan teeman – kiertotalouden.

Opetustilojen pyörillä oleva irtokalustus tarkoittaa joustavampaa tilankäyttöä. Tiloja saadaan muokattua helposti erilaisiin opetustilanteisiin, joissa eri opetussuunnat ovat myös mahdollisia.