LähiTapiola

Asiakas

LähiTapiola

Tiedot

2016

Mitä teimme

Palvelumuotoilu
Sisustussuunnittelu
Kalustesuunnittelu

Sijainti

Helsinki

Fyysinen ja digitaalinen asiakaskokemus

Vakuutusyhtiö LähiTapiolalle suunniteltu Elämänturvakonttori haastaa ajatuksen vakuutusmyymälästä: eikö se voisi olla muutakin kuin vuoronumeroita ja kopperoita?

Nykyaikaisten asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset huomioonottaen räätälöitiin asiakaspalvelupolku, johon nojaten toteutettiin Elämänturva-pilottimyymälä kauppakeskus Iso Omenan toimipisteeseen. Olohuonemaisen ja kutsuvan kokonaisuuden eri tilat palvelevat erilaisia asiakkaita ja tila voi toimia myös kohtaamispaikkana lähiseudun ihmisille ja yhteisöille. Konseptin ytimessä on digitaalisten palveluiden yhdistäminen fyysiseen tilaan. Tämän mahdollisti yhteistyö Reaktorin kanssa, joka vastasi digitaalisten palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Pilottivaihe osoittautui menestykseksi: vakuutusmyyjien henkilökohtaiset myyntiluvut nousivat ja tilan koettiin tukevan modernia vakuutusmyyntityöskentelyä tehden siitä jouhevampaa.