Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus

Tilat, joissa opiskelijat viihtyvät!

Asiakas

Helsingin yliopisto

Tiedot

2021

Mitä teimme

Pääsuunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu
Sisustussuunnittelu
Yhteiskehittäminen

Sijainti

Helsinki

Luonnonvalossa kylpevä Physicum on yksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kolmesta opetusrakennuksesta Kumpulan kampuksella. Viihtyisällä kampuksella työskentelee noin 6000 opiskelijaa ja 1000 tutkijaa ja opettajaa.

Vastaamme kampuksen opetustilakokonaisuuden kehitystyöstä, jota on tehty poikkeuksellisesti verkkopohjaisella yhteiskehittämisellä. Tähän ovat osallistuneet opiskelijat, opettajat sekä muu henkilökunta. Kampuksen muutostyöt etenevät vaiheittain. Valmistuttuaan muutos koskee Chemicum, Exactum ja Physicum rakennusten aulatiloja, uuden tyyppisiä opetustiloja, itseopiskelun tiloja sekä kohtaamisen tiloja. Laadimme opetustiloja koskevan konseptin, joka huomioi rakennusten ja tiedekunnan erityistarpeet toiminnallisessa suunnittelussa ja sisustussuunnittelussa. Tavoitteena on ollut tilojen käyttöasteen nostaminen sekä monipuolisuuden ja muuntojoustavuuden lisääminen. Opiskelijat halutaan paikan päälle viihtymään!

Ensimmäisessä vaiheessa uudistettiin Physicumin aulatilat sekä Café Physicum, toisessa vaiheessa rakentui uudentyyppinen terassoitu auditoriotila. Aulatiloissa, näillä rennoilla sohvilla, on helppo nähdä opiskelijat tekemässä ryhmätöitä, keskustelemassa, rentoutumassa – ja viihtymässä. Sammaleen vihreän ja puuterin aksentit toimivat kauniina parina Rainer Mahlamäen 2000-luvun alussa valmistuneen arkkitehtuurin rinnalla.

Opetustilojen ja aulatilojen muutosten tavoitteena on ollut tilojen käyttöasteen nostaminen sekä monipuolisuuden ja muuntojoustavuuden lisääminen.

Opiskelijat halutaan paikan päälle viihtymään!

Terassoidut auditoriot

Physicum-rakennuksen pääauditorio muutettiin uudentyyppiseksi terassoiduksi auditorioksi. Toimimme hankkeen pääsuunnittelijana, arkkitehtina ja sisustusarkkitehtina sekä yhteiskehittämisen veturina. Suunnittelussa kuultiin auditorion käyttäjiä: yliopiston opetushenkilökuntaa sekä opiskelijoita. 

Täyden muutoksen kokeneeseen auditorioon rakennettiin viisi uutta vapaamuotoista terassitasoa. Muutoksen myötä auditorio tukee paremmin ryhmätyöskentelyä ja yhdessä oppimista. Terassoidussa auditoriossa luonnoitsijalla on entistä aktiivisempi rooli, hän voi liikkua vapaammin ja näin paremmin ohjata tasanteilla tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Ryhmäopetuksen tueksi opetusmateriaalia on mahdollista heijastaa salin uusille sivunäytöille, jolloin opetusta on helpompaa seurata eri terassitasoilta.

Terassien kaiderakenteiden etupinnat ovat tussitaulua ja toimivat ryhmätöiden kuten laskuharjoitusten yhteisenä kirjoituspintana. Kaiteen sisäpinnat on puolestaan verhoiltu akustisella rimapaneelilla äänimaailman hillitsemiseksi.Tilan viihtyisyyttä lisättiin tekstiili- ja materiaalivalinnoilla, jotka noudattavat kampukselle suunnittelemaamme värikonseptia. Uusien tekstiilien ja lattiamateriaalin myötä auditorion tunnelma pehmeni. Kalusteet ovat ryhmätyötarpeisiin soveltuvia, kevyesti siirrettäviä ja yhdisteltäviä irtokalusteita. Irtokalustus mahdollistaa erityyppisen istumisen tai seisomisen antaen käyttäjille lisää vaihtoehtoja.